Αποτελέσματα Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ.Χ. 2022 Κυριακή 11 Δεκεμβρίου Ατομικοί Ολυμπιακοί γύροι Α/Γ & Μικτό Ομαδικό Ολυμπιακού Τόξου & Μικτό Ομαδικό Σύνθετου Τόξου