Αποτελέσματα β’ βάρδιας αγώνα αναπτυξιακού χαρακτήρα στη Φλώρινα