Ανακοινώσεις Ομοσπονδίας

Χάρτης πρόσβασης στο ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ και αφίσα αγώνα

Για την ευκολότερη πρόσβαση των αθλητών και συνοδών τους στο ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ έχουμε αναρτήσει στο άρθρο link με τον χάρτη της περιοχής . https://www.google.com/maps/search/%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/@38.4564352,23.600976,15z

Ενημέρωση των σωματείων για το ΦΕΚ 4177 που αφορά την απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και στους χώρους εργασίας.

Το Υπουργείο Υγείας μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων θα εποπτεύει  για την εφαρμογή των άρθρων 16 του ν. 4633/2019 (ΦΕΚ 161 τ.Α’), 17 και 32 του ν. 3868/2010(ΦΕΚ 129 τ.Α΄) όπως ισχύουν περί ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας. Στην συνέχεια του άρθρου υπάρχει συννημένο το παραπάνω ΦΕΚ.