Ομοσπονδία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενόψει της συνέχισης της αγωνιστικής δραστηριότητας για το έτος 2015, σας ενημερώνουμε ότι η ΕΦΟΤ, τηρώντας την εκ του Νόμου υποχρέωσή της (κατ’ άρθρο 33 παρ. 9 του αθλητικού Νόμου 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα) έχει μεριμνήσει για την πιστοποίηση της υγείας των αθλητών με την έκδοση των σχετικών δελτίων. …

Πρόσκληση για Πίτα ΕΦΟΤ.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΦΟΤ σας προσκαλούν στην κοπή της πίτας της Ομοσπονδίας στο Αμφθιιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015.

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Φιλάθλου Ομοσπονδίας Τοξοβολίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ( Δ.Σ. ) της Ελληνικής Φιλάθλου Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (ΕΦΟΤ), ύστερα από σχετική απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 03/09/2014, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της Ε.Φ.Ο.Τ., προσκαλεί τα σωματεία μέλη της Ε.Φ.Ο.Τ. να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25/10/2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Μαραθωνίου Δρόμου (Λεωφ. Μαραθώνος και 25η Μαρτίου) στον Μαραθώνα.