Ομοσπονδία

Νέα κοινή απόφαση των Υπουργείων ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ . Οροι , προυποθέσεις αποχαρακτηρισμού του τόξου ως όπλου.

Σας διαβιβάζουμε και ηλεκτρονικά την υπ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΤΑ/80487/3072/1502/118/13-2-2020 με ΑΔΑ:6Υ874653Π4-ΠΦΜ (ΦΕΚ 586/Β/24-2-2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση περί ‘’Καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας χορήγησης κατοχής, χρήσης και μεταφοράς αγωνιστικού τόξου, των υποχρεώσεων των αθλητικών σωματείων και των κατόχων αγωνιστικού τόξου ,των διαδικασιών εισαγωγής-εξαγωγής τόξων από αθλητικές αποστολές του εξωτερικού για συμμετοχή τους σε επίσημους αθλητικούς αγώνες, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος’’.

Στόχοι με αθλητές αγώνα Κ.Χ για την Πάτρα στις 9 Φεβρουαρίου στο κλειστό «Κώστας Πετρόπουλος»

Στόχοι με αθλητές αγώνα Κ.Χ που θα διεξαχθεί στην ΠΑΤΡΑ την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 στο κλειστό γυμναστήριο ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΥΚΟΥΛΙ