Δήλωση αποδοχής Κανονισμών Προπονητηρίων

Δήλωση αποδοχής Κανονισμών Προπονητηρίων

Η παρακάτω δήλωση πρέπει να επιστραφεί συμπληρωμένη από το σωματείο προς την ΕΟΤ. Επίσης μπορεί να αποσταλλεί  με τις προσθήκες/διαγραφές  αθλητών, εφ’ όσον υπάρχουν αλλαγές: Για εύκολη αναφορά παρατίθενται τα παρακάτω αρχεία: Εγκύκλιος λειτουργίας των Προπονητηρίων Τοξοβολίας (2016-13) Κανονισμός λειτουργίας Ανοιχτού Προπονητηρίου: Κανονισμός λειτουργίας Κλειστού Προπονητηρίου: Κανονισμός Ασφάλειας για τη λειτουργία των Προπονητηρίων: