Προκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ANOIXTOY ΧΩΡΟΥ  2Χ70μ. Α΄ & Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ  2X60μ. Α΄ & Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε-Ν ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ  2Χ50μ. Α΄ & Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ  2Χ30μ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ Αγρίνιο, Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Απριλίου 2016