Σας ενημερώνουμε ότι για την διευκόλυνση των σωματείων στις δηλώσεις αθλητών/ριών για τον αγώνα στις 3&4 Φεβρουαρίου 2018, έχει απενεργοποιηθεί ο έλεγχος του A.M.S. για τις πληρωμές ετησίων παραβόλων (σωματείων και αθλητών). Φυσικά, μέχρι και την Παρασκευή 2/2/18 12:00, τα σωματεία που θα έχουν συμμετέχοντες αθλητές/τριες στον αγώνα αυτόν, πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες και να έχουν προβεί σε ανανεώσεις των δελτίων υγείας όπου απαιτείται.