Σας ενημερώνουμε για τη νέα εγκύκλιο 2016-13 που τίθεται άμεσα σε ισχύ και διέπει τη λειτουργία του Ανοιχτού και του Κλειστού Προπονητηρίου στο ΟΑΚΑ:

[gview file=»http://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2016/11/ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-Ε.Ο.Τ.-2016-13.pdf»]

Τα συνημμένα αρχεία της εγκυκλίου φαίνονται παρακάτω:

[gview file=»http://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2016/11/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΑΝΟΙΧΤΟΥ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ-Ε.Ο.Τ..pdf»]

[gview file=»http://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2016/11/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΚΛΕΙΣΤΟΥ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ-Ε.Ο.Τ..pdf»]

[gview file=»http://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2016/11/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΩΝ.pdf»]

Επίσης η δήλωση αποδοχής των κανονισμών λειτουργίας  που πρέπει να επιστρέψουν συμπληρωμένη τα σωματεία στην ΕΟΤ :

[gview file=»http://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2016/11/ΔΗΛΩΣΗ-ΑΠΟΔΟΧΗΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.docx»]

Τα έγγραφα αυτά βρίσκονται και στην ενότητα «Χρήσιμα Αρχεία» για ευκολότερη ανεύρεση.