Σας ενημερώνουμε για τη νέα εγκύκλιο 2016-13 που τίθεται άμεσα σε ισχύ και διέπει τη λειτουργία του Ανοιχτού και του Κλειστού Προπονητηρίου στο ΟΑΚΑ:

Download (PDF, Unknown)

Τα συνημμένα αρχεία της εγκυκλίου φαίνονται παρακάτω:

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Επίσης η δήλωση αποδοχής των κανονισμών λειτουργίας  που πρέπει να επιστρέψουν συμπληρωμένη τα σωματεία στην ΕΟΤ :

Download (DOCX, Unknown)

Τα έγγραφα αυτά βρίσκονται και στην ενότητα “Χρήσιμα Αρχεία” για ευκολότερη ανεύρεση.