Ενημέρωση σύνθεσης Εθνικής Ομάδας αποστολών στη Βουλγαρία και Γερμανία