Μετά την ενημέρωση μας από τους υπεύθυνους του Ο.Α.Κ.Α., σας γνωρίζουμε ότι, την Παρασκευή
25/3/16 , δεν θα πραγματοποιηθούν προπονήσεις τόσο στην αίθουσα Κασιμάτης, όσο και στο
Κεντρικό Στάδιο.
Με εντολή Γ. Γραμματέα
Γραμματεία της Ε.Ο.Τ.