Η διεθνής κριτής μας Κατερίνα Πλακούδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Χώρου στην Άγκυρα, Η Κατερίνα θα είναι δεύτερη στην ιεραρχία των Κριτών του αγώνα.