Α΄Βάρδια

https://velos.archery.org.gr/results/579

Β΄Βάρδια

https://velos.archery.org.gr/results/587