Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη του αγώνα στο εξής link

Α΄Βάρδια
https://velos.archery.org.gr/results/568

Β΄Βάρδια
https://velos.archery.org.gr/results/569