ΑΙΘΟΥΣΑ 1

Α΄ΒΑΡΔΙΑ

https://velos.archery.org.gr/results/588

Β΄ΒΑΡΔΙΑ

https://velos.archery.org.gr/results/592

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

Α΄ΒΑΡΔΙΑ

https://velos.archery.org.gr/results/593