ΣΑΒΒΑΤΟ 7/5/2016
[gview file=»http://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2016/05/ΚΑΤ-ΣΑΒΒΑΤΟ.pdf»]

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/5/2016
[gview file=»http://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2016/05/ΚΑΤ-ΚΥΡΙΑΚΗ.pdf»]