Σας διαβιβάζουμε και ηλεκτρονικά την υπ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΤΑ/80487/3072/1502/118/13-2-2020 με ΑΔΑ:6Υ874653Π4-ΠΦΜ
(ΦΕΚ 586/Β/24-2-2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση περί ‘’Καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας χορήγησης κατοχής, χρήσης και μεταφοράς αγωνιστικού τόξου, των υποχρεώσεων των αθλητικών σωματείων και των κατόχων αγωνιστικού τόξου ,των διαδικασιών εισαγωγής-εξαγωγής τόξων από αθλητικές αποστολές του εξωτερικού για συμμετοχή τους σε επίσημους αθλητικούς αγώνες, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος’’.

[gview file=»https://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2020/03/ΝΕΟ-ΚΟΙΝΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΤΟΥ-ΠΟΛΙΤΗ-ΚΑΙ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΟΡΟΙ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ-ΤΟΞΟΥ-ΩΣ-ΟΠΛΟΥ.pdf»][gview file=»https://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2020/03/ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ-ΦΕΚ-586-Β-2020-ΠΕΡΙ-ΟΡΩΝ-ΧΟΡΗΓΗΣΗΣΚΑΤΟΧΗΣ-ΧΡΗΣΗΣ-ΚΑΙ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΞΟΥ-1.pdf»][gview file=»https://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2020/03/document-2020-02-28T130805.446.pdf»]