Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Διπλή Σταδιοδρομία Αθλητών – Αθλητριών” παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015.

1