Η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας έχει προκηρύξει Διαγωνισμό προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες αεροπορικής μετακίνησης εξωτερικού αθλητών, προπονητών και συνοδών για την εκτέλεση του αγωνιστικού προγράμματος των εθνικών ομάδων 2017, και μετακίνησης εσωτερικού για την μετάβαση αθλητών, προπονητών, μελών ΔΣ και λοιπών συνεργατών στο πλαίσιο εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων τους για ένα χρόνο. Παρακάτω φαίνονται οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού όπως έχουν δημοσιευθεί στο σύστημα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ):

Download (PDF, 2.11MB)