ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ Α.Χ Τ.Ε ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΛ. & ΣΥΝ. ΤΟΞΟΥ Α΄& Β΄ΑΓ. ΚΑΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΗΚ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΤΡΑ

Download (PDF, 1.4MB)