Προκήρυξη αγώνα Κ.Χ. Α΄& Β΄Αγων.Κατηγ. Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν Ολ. & Συν.Τόξου,Β΄Αγων.Κατηγ.BARE BOW Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 Λαγκαδάς-Θεσσαλονίκη

Download (PDF, 1.34MB)