Προκήρυξη αγώνα Κ.Χ. Α΄& Β΄Αγων.Κατηγ. Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν Ολ. & Συν.Τόξου,Β΄Αγων.Κατηγ.BARE BOW Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 Λαγκαδάς-Θεσσαλονίκη

[gview file=»https://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2020/01/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΓΩΝΑ-Κ.Χ.-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-09.02.2020.pdf»]