Συνημμένες οι ενημερωτικές επιστολές της W.A.F.για την διεξαγωγή  Προπονητικών  Σεμιναρίων Level  1 & 2  στην Μπανγκόγκ της Ταϊλάνδης.
Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα προαναφερόμενα προπονητικά σεμινάρια, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσουν με την γραμματεία της Ε.Φ.Ο.Τ..