ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ

Α΄& Β΄ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2Χ18μ.

ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ & ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2Χ15μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄- ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ

Κάρυστος, 4 & 5 Οκτωβρίου 2014

 

Η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Τοξοβολίας σε συνεργασία με το Δήμο Καρύστου και το Ναυτικό Όμίλο Καρύστου, προκηρύσσει Αγώνα Τοξοβολίας Α΄& Β΄αγωνιστικής κατηγορίας κλειστού χώρου 2Χ18μ. ηλικιακών κατηγοριών Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων & κλειστού χώρου 2Χ15μ. ηλικιακών κατηγοριών Παμπαίδων Β΄- Πανκορασίδων Β΄ ολυμπιακού & σύνθετου τόξου, που θα πραγματοποιηθεί στο Αθλητικό Κέντρο Καρύστου « Π. Μώρος », το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014.

Γενικές Διατάξεις :

  1. Ο αγώνας θα είναι ατομικός στις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων & Παμπαίδων Β΄- Πανκορασίδων Β΄ ολυμπιακού και σύνθετου τόξου . Στον αγώνα θα χρησιμοποιηθούν ψάθινοι στόχοι.
  2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι τοξότες-τριες της Ε.Φ.Ο.Τ οι οποίοι : Ανήκουν στην Α΄ & Β΄ αγωνιστική κατηγορία, έχουν θεωρημένο Δελτίο Υγείας από ιατρό & έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2014.
  3. Δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται εγγράφως στην Ε.Φ.Ο.Τ ταχυδρομικώς ή με FAX στο 210 6400347 ή στο e-mail : efot@otenet.gr μέχρι τη Τρίτη 30/09/2014 και ώρα 14:00 ( Επισυνάπτεται φόρμα συμμετοχής ).

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 14η ΩΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ

4.Ενστάσεις υποβάλλονται στη γραμματεία του αγώνα με παράβολο 50 ευρώ μόνο γραπτώς από τους αρχηγούς των σωματείων.

5. Σε περίπτωση μη συμμετοχής αθλητών οι οποίοι είχαν δηλωθεί, ισχύει η εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ : 2013/5.

6. Η Αγωνόδικος επιτροπή εκδικάζει πιθανές ενστάσεις.

ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

  1. Μέχρι την Τετάρτη 1/10/2014 και ώρα 14:00 θα γίνονται δεκτές οποιεσδήποτε   ακυρώσεις συμμετοχής ΜΟΝΟ ΕΓΓΡΑΦΩΣ με FAX στο : 210 6400347 ή στο email : efot@otenet.gr
  2. Οι αθλητές οι οποίοι δεν θα έχουν θεωρημένο Δελτίο Υγείας από ιατρό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2725/99, δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα.
  3. Τα πρόσωπα στόχων ( target faces ) του αγώνα θα είναι μονά 40Χ40εκ. για τη Β΄αγωνιστική κατηγορία στις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων ολυμπιακού & σύνθετου τόξου. Στην περίπτωση που αθλητής/αθλήτρια Β΄αγωνιστικής κατηγορίας, επιθυμεί να αγωνιστεί σε τριπλό κάθετο πρόσωπο στόχου ( target face ), θα πρέπει να δηλωθεί εγγράφως από το σωματείο στο οποίο ανήκει μέχρι και την Τετάρτη 01/10/2014 και ώρα 14:00.
  4. Τα πρόσωπα στόχων ( target faces ) του αγώνα θα είναι τριπλά κάθετα για την Α΄αγωνιστική κατηγορία στις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων ολυμπιακού & σύνθετου τόξου.
  5. Τα πρόσωπα στόχων ( target faces ) του αγώνα θα είναι 122εκ. για την κατηγορία Παμπαίδων Β΄- Πανκορασίδων Β΄ ολυμπιακού & σύνθετου τόξου.
  6. Ο αγώνας είναι ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟ συμμετοχής.

Δήλωση συμμετοχή αγώνα ΚΧ Καρύστου, 4-5/10/2014