Η παρακάτω δήλωση πρέπει να επιστραφεί συμπληρωμένη από το σωματείο προς την ΕΟΤ. Επίσης μπορεί να αποσταλλεί  με τις προσθήκες/διαγραφές  αθλητών, εφ’ όσον υπάρχουν αλλαγές:

Download (DOCX, Unknown)

Για εύκολη αναφορά παρατίθενται τα παρακάτω αρχεία:

Εγκύκλιος λειτουργίας των Προπονητηρίων Τοξοβολίας (2016-13)

Download (PDF, Unknown)

Κανονισμός λειτουργίας Ανοιχτού Προπονητηρίου:

Download (PDF, Unknown)

Κανονισμός λειτουργίας Κλειστού Προπονητηρίου:

Download (PDF, Unknown)

Κανονισμός Ασφάλειας για τη λειτουργία των Προπονητηρίων:

Download (PDF, Unknown)