Επετηρίδες παλαιοτέρων ετών (2002-2014)

Επετηρίδες Τοξοβολίας ετών 2002-2014

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας συνεχίζει την προσπάθεια της να προσφέρει την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση στα σωματεία και τους αθλητές της Ελληνικής Τοξοβολίας, διαθέτωντας σε ηλεκτρονική μορφή τις επετηρίδες των παλαιοτέρων ετών (2002-2014). Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων των αγώνων κατά τις χρονολογίες αυτές γινόταν χειρόγραφα και μετά το πέρας των αγώνων γινόταν η εισαγωγή των αποτελεσμάτων σε ηλεκτρονικό αρχείο. Χάρη στην ευγενική προσπάθεια των Οδυσσέα Αυγίδη και Βίκτωρα Λογγίδη κατά τους