Χρήσιμα Αρχεία

Δήλωση αποδοχής Κανονισμών Προπονητηρίων

Η παρακάτω δήλωση πρέπει να επιστραφεί συμπληρωμένη από το σωματείο προς την ΕΟΤ. Επίσης μπορεί να αποσταλλεί  με τις προσθήκες/διαγραφές  αθλητών, εφ’ όσον υπάρχουν αλλαγές: Για εύκολη αναφορά παρατίθενται τα παρακάτω αρχεία: Εγκύκλιος λειτουργίας των Προπονητηρίων Τοξοβολίας (2016-13) Κανονισμός λειτουργίας Ανοιχτού Προπονητηρίου: Κανονισμός λειτουργίας Κλειστού Προπονητηρίου: Κανονισμός Ασφάλειας για τη λειτουργία των Προπονητηρίων:

Eγγραφή και επικαιροποίηση εγγραφής στους Ειδικούς Πίνακες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που αφορούν την μοριοδότηση των πρωταθλητών μας για τα Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι.

Σας ενημερώνουμε για την διαδικασία εγγραφής και την επικαιροποίησης εγγραφής στους Ειδικούς Πίνακες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που αφορούν την μοριοδότηση των πρωταθλητών μας για τα Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι.     Συνημμένα έγγραφα    

Βιβλία Κανονισμών 2 και 3 (Rule Book 2 & 3 W.A.)

Για την καλύτερη επιμόρφωση των αθλητών, προπονητών και κριτών θα βρείτε μεταφρασμένους τους βασικούς κανονισμούς της W.A. σε αντιπαράθεση με το αγγλικό κείμενο.