Προκήρυξη αγώνα Α και Β αγωνιστικής κατηγορίας και Αναπτυξιακός Ολυμπιακού και Σύνθετου τόξου στην Κομοτηνή την Κυριακή 24/08/14.

 

Προκήρυξη αγώνα στην Κομοτηνή, 240814