Σας ενημερώνουμε για το τελικό πρόγραμμα για τον αγώνα ΤΥΜΒΕΙΑ 2014, στο Μαραθώνα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΥΜΒΕΙΑ 2014 A.X.-O.G. AG, 24-26 Οκτωβρiou 2014