Σας γνωρίζουμε ότι, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Τ. που πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2013, αποφασίστηκε ομόφωνα όπως προχωρήσουμε στη σύγλιση Έκτακτης Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου 2013 σε χώρο και ώρα που θα σας γνωστοποιηθεί  με την πρόσκληση της Έκτακτης Γ.Σ..