Σάββατο 10 Μαρτίου  2012
ΠΡΩΙ
Α΄κατηγορία Α-Γ/ ΝΑ-ΝΓ/ Ε-Ν Ολυμπιακό τόξο
Β΄ κατηγορία  Α-Γ-/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν Σύνθετο τόξο και Έφηβοι Ολυμπιακό τόξο.
                   
09:00- 09:30  Συνάντηση Αρχηγών Ομάδων
09:30 – 10:15     Έλεγχος εξοπλισμού & Δ.Υ.
10:15 – 11:00      Δοκιμαστικές βολές
11:00 – 11:10      Διάλειμμα 
11:10 – 12:40      Α΄ Γύρος
12:40 – 13:00      Διάλειμμα
13:00 – 14:30      Β΄ Γύρος 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Β΄ κατηγορία  Α-Γ-/ΝΑ-ΝΓ/Ν Ολυμπιακό τόξο.

15:00- 15:30  Συνάντηση Αρχηγών Ομάδων
15:30 – 16:15      Έλεγχος εξοπλισμού & Δ.Υ.
16:15 – 17:00      Δοκιμαστικές βολές
17:00 – 17:10      Διάλειμμα 
17:10 – 18:40      Α΄ Γύρος
18:40 – 19:00      Διάλειμμα
19:00 – 19:30      Β΄ Γύρος 

Επιτροπές :
Οργανωτές : Ε.Φ.Ο.Τ. – ΠΥΡΑΙΧΜΗΣ – ΙΡΙΣ.
Εκπρόσωπος της Ε.Φ.Ο.Τ.: Βεζυρογιάννη Σμαρώ.
Αγωνόδικος Επιτροπή : Χαμουρούδη  Κυριακή, Κωδώνα Μαρία,           
                                                          Αγγελίδης Ευστάθιος.