Σας ανακοινώνουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής του αγώνα της Θεσσαλονίκης για το Σάββατο 12/7/14.