Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, από την Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας έχουν γίνει 40 αιτήσεις σωματείων για το Μητρώο της ΓΓΑ. Από αυτές οι 33 είναι ολοκληρωμένες. Από αυτές ελέγχθηκαν οι 32 και 13 σωματεία έχουν προεγγραφεί στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ.

Επίσης, έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2020 ως η προθεσμία θεραπείας επί των παρατηρήσεων στις αιτήσεις σωματείων, που υποβλήθηκαν έως τις 31 Οκτωβρίου και δεν έχουν ολοκληρωθεί. Επίσης, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 έχει παραταθεί και η προθεσμία ολοκλήρωσης των αιτήσεων των σωματείων εκείνων που δεν έχουν ακόμα υποβάλλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.