Σας γνωρίζουμε ότι από τις 23/08 ο σέρβερ της ιστοσελίδας που χρησιμοποιεί η ΕΦΟΤ αντιμετώπιζε τεχνικά προβλήματα με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία ανάρτησης νέων ανακοινώσεων.
Η αποκατάσταση του προβλήματος έγινε την Τρίτη 30/08 βραδινές ώρες και πλέον η ανάρτηση συνεχίζεται κανονικά.