Επισυνάπτεται ο οικονομικός – ταμειακός απολογισμός και ισολογισμός της Ε.Φ.Ο.Τ. για το έτος 2011.