Κατόπιν ενημέρωσης από την Ε.Τ.Α. –Α.Ε., σας γνωρίζουμε ότι από την έναρξη λειτουργίας του προπονητηρίου της Ε.Φ.Ο.Τ.  στο Cross Country εντός του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο Αττικής κοινοποιήθηκε προς όλα τα σωματεία δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ.

με το υπ΄αρ.πρωτ.  26837/29-2-2012 το ωριαίο πρόγραμμα διάθεσής του, για προπονήσεις αθλητών σωματείων παρ’ όλες τις συνεχείς υπενθυμίσεις για την αυστηρή τήρηση του ωριαίου προγράμματος παρατηρήθηκε ότι αθλητές –τριες πηγαίνουν για προπονήσεις σε διαφορετικές ώρες με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Ολυμπιακού Ιππικού συγκροτήματος. 

Παρακαλούμε για την αυστηρή  τήρηση του παρακάτω ωρολογίου προγράμματος: 

Δευτέρα – Παρασκευή από τις 13:00 έως τη δύση του ήλιου.

Σάββατο – Κυριακή από τις 09:00 έως τη δύση του ήλιου.

Τις υπόλοιπες ώρες δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στο Ολυμπιακό Ιππικό συγκρότημα .