Σας ενημερώνουμε ότι :

Ο αγώνας Α΄  & Β΄αγωνιστικής κατηγορίας ανοιχτού χώρου Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν

& Διακρατικής Συνεργασίας Ελλάδος – Κύπρου,

που είχε προγραμματιστεί για τις 8 – 9 Σεπτεμβρίου 2012,

θα διεξαχθεί στις 22 – 23 Σεπτεμβρίου 2012, λόγω μη διαθεσιμότητας του χώρου.


Ο αγώνας Κυπέλλου Ελλάδος Α.Χ. Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν που είχε προγραμματιστεί

για τις 22 – 23 Σεπτεμβρίου 2012, θα διεξαχθεί στις 29 – 30 Σεπτεμβρίου 2012.