Σας γνωρίζουμε ότι μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Τ την 1η Σεπτεμβρίου 2012, έχει προγραμματιστεί η λειτουργία Σχολής Κριτών Τοξοβολίας στις 11 – 14 Οκτωβρίου 2012.

 

Η Σχολή Κριτών Τοξοβολίας θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, εντός του κλειστού προπονητηρίου Τοξοβολίας της Ε.Φ.Ο.Τ.,

το οποίο βρίσκεται στην αίθουσα του προθερμαντηρίου βόλεϊ ( δίπλα από την αίθουσα του badminton ) εντός των εγκαταστάσεων

του Ολυμπιακού Γηπέδου Μπάσκετ στο Ο.Α.Κ.Α., με καθηγητή τον Διεθνή Κριτή Τοξοβολίας κύριο Πέτρο Πέτρου σε συνεργασία με την Κεντρική Επιτροπή Κριτών.

Μετά το πέρας των μαθημάτων της σχολής, θα διενεργηθούν γραπτές  εξετάσεις με βάση επιτυχίας το 80%. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Σχολή Κριτών έχουν όποιοι πληρούν τα κάτωθι κριτήρια :

1.Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 60ο. 

2. Να έχει τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

3. Να μην συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα της παρ. 1 άρθρου 3 του Ν. 2725/1999 όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Σχολή Κριτών, έχουν και οι υποψήφιοι Κριτές, οι οποίοι πληρούν τα προαναφερόμενα κριτήρια

και δεν είχαν προαχθεί στις γραπτές εξετάσεις – αξιολόγησης, στις προηγούμενες Σχολές Κριτών της Ε.Φ.Ο.Τ..


Η διδακτέα ύλη της Σχολής Κριτών είναι το Book 3 και Book 4 της FITA  ( new version ) για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε σε ψηφιακή μορφή, στο κάτωθι link : 

www.archery.org/UserFiles/Document/FITAwebsite/05Rules/01C&RBook/Book_2012/EN-Book3.pdf
www.archery.org/UserFiles/Document/FITAwebsite/05Rules/01C&RBook/Book_2012/EN-Book4.pdf


Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε για την επίσημη ελληνική μετάφραση των κανονισμών από τον Διεθνή Κριτή Τοξοβολίας κύριο Πέτρο Πέτρου στο κάτωθι link :
www.worldarchery.org/UserFiles/Document/FITAwebsite/05Rules/01C&RBook/Book2010/2010_Greek.pdf


Η ανωτέρω ελληνική μετάφραση αναμένεται να ανανεωθεί στον ίδιο σύνδεσμο.

Για τη συμμετοχή στη Σχολή Κριτών έχει οριστεί χρηματική συμμετοχή ανά υποψήφιο, με το ποσό των 30€ εφάπαξ το οποίο

θα καταβληθεί με τη δήλωση συμμετοχής στην Ε.Φ.Ο.Τ. ή κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Φ.Ο.Τ. : 080/480812-62 ( Εθνική τράπεζα )

μέχρι τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012, διαφορετικά δεν θα γίνει δεκτή η συμμετοχή τους στη Σχολή Κριτών.


Δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται στην Ε.Φ.Ο.Τ μέχρι και την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 14:00.

Μετά τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής, θα σας ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής της Σχολής Κριτών.