Σε συνέχεια του εγγράφου μας με αρ.πρωτ.: 27897/19-9-12, σας επισυνάπτουμε τη λίστα, με αλφαβητική σειρά, των σωματείων δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ.

με δικαίωμα ψήφου και των εκπροσώπων αυτών για τη Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Φ.Ο.Τ που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο PRESIDENT

στις 14 Οκτωβρίου 2012.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι, λόγω μικρής χωρητικότητας της αίθουσας COSMO , η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την

ίδια ημέρα 14 Οκτωβρίου 2012 στις 09:00 στην αίθουσα MEZZO του ξενοδοχείου PRESIDENT .