Σας γνωρίζουμε ότι λόγω έκτακτου προβλήματος στον χώρο που θα διεξαγόταν η Σχολή Κριτών Τοξοβολίας,

η Σχολή Κριτών θα διεξαχθεί στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ «  Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ » εντός του Sports Hall κατά τις ίδιες ημέρες και ώρες.