Προς ενημέρωσή σας, συνημμένη η επετηρίδα του αγωνιστικού έτους 2012.