Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του σωματείου σας ( διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, e-mail )

καθώς και δύο εκπροσώπων σας ( διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ και e-mail ) προκειμένου να ενημερωθεί το μηχανογραφικό σύστημα της Ε.Φ.Ο.Τ.

για την καλύτερη και άμεση ενημέρωσή σας.