Στα πλαίσια της απογραφής αθλητικών χώρων που διεξάγει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για όλες τις Αθλητικές Ομοσπονδίες

αλλά και για τεχνικά στοιχεία για ΑμεΑ, η Ομοσπονδία μας έχει συντάξει ένα μίνι απογραφικό δελτίο για στατιστικούς λόγους και παρακαλούμε να το συμπληρώσετε.

Επιπροσθέτως των στοιχείων που αναφέρονται από 1 έως 9, θα μπορείτε να αναφέρετε και άλλα στοιχεία που μπορεί να είναι χρήσιμα όπως :

στόχους, εξοπλισμό, διαστάσεις γηπέδων, μέτρα ασφαλείας, χρονόμετρο, εκπαιδευτικά τόξα κ.λπ..