Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013                                                                               

Προς:Υπουργείο  Παιδείας –Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ,Υπουργό κύριο Αρβανιτόπουλο Κων/νο και Υφυπουργό Αθλητισμού  κ. Γιάννη Ιωαννίδη
Κοιν.:   α. Γενική Γραμματέα κυρία Κυριακή Γιαννακίδου                
            β. Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή            
            γ. Προέδρους Ομοσπονδιών

Κύριε Υπουργέ,

           Το Δ.Σ  της ΕΦΟΤ, με έκπληξή του, έλαβε γνώση του υπ.αριθμ. 2971/14-2-2013 εγγράφου της Γ.Γ.Α,- το οποίο μάλιστα έφερε υπογραφή υπηρεσιακού παράγοντα, και με την οποία η Ομοσπονδία μας επληροφορήθει ότι η οικονομική επιχορήγηση για το έτος 2013 θα ανέλθει  στο ποσό των 60.000 €!!!
Δηλαδή στο 25% του περσινού προϋπολογισμού και στο 15% του μέσου όρου της τελευταίας δεκαετίας.Θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι, θεωρούμε προσβλητικό για το άθλημα της Τοξοβολίας,τόσο το ύφος όσο και το περιεχόμενο της επιστολής.
Προσβλητικό, διότι εντελλόμεθα στην ουσία να διακόψουμε κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα του αθλήματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό και να αναστείλουμε κάθε δραστηριότητα της Ομοσπονδίας.Με μεγάλη μας έκπληξη δε, διαβάσαμε στην επιστολή  ότι «τα εγκριθέντα ποσά θα διατεθούν κατά απόλυτη προτεραιότητα για τακτικές αποδοχές προσωπικού».  Προφανώς, ο συντάκτης της επιστολής είναι ανενημέρωτος,καθώς φαίνεται να αγνοεί ότι, σύμφωνα με δικά σας στοιχεία, το ποσό της εγκριθείσας οικονομικής επιχορήγησης δεν  αρκεί ούτε για την κάλυψη των ετήσιων αποδοχών και εισφορών του προσωπικού της Ομοσπονδίας μας.Συνεπώς είναι απαράδεκτο και ως προς το ύφος και υποδηλώνει άγνοια των πραγματικών δεδομένων.
Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι το Οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης κατάφορα αδιαφορεί για το θεσμικό του  ρόλο, που είναι η συνταγματική επιταγή της προστασίας του αθλητισμού.          
Επιπροσθέτως, και καθώς η Γ.Γ.Α. είναι ο  θεσμικός – ρυθμιστικός παράγοντας του αθλητισμού,  θα αναμένουμε εναγωνίως και άμεσα τις οδηγίες σας σύμφωνα με τις οποίες θα κινηθούμε, ώστε να καλυφθούν από τον φετινό προϋπολογισμό των 60 χιλιάδων ευρώ οι 30  διοργανώσεις με συμμετοχή 2.500 αθλητών και 70 σωματείων από όλη την χώρα και οι 4 διεθνείς συμμετοχές με 23 αθλητές και αθλήτριες που έγιναν το 2012, καθώς και την υπόδειξή σας για τον τρόπο που θα συντάξουμε τον προϋπολογισμό του 2013 έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε και τις δαπάνες που αφορούν τους αγώνες του Ελληνικού πρωταθλήματος και τις αποστολές της Εθνικής ομάδας,καθώς επίσης και όλες τις υπόλοιπες πάγιες υποχρεώσεις μας( ενοίκια, ασφαλιστικές εισφορές, λογιστήριο κλπ.,όπου σημειωτέον για ορισμένα υπάρχουν και ποινικές ευθύνες).    
Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να μας ενημερώσετε αν επιθυμείτε τη συνέχιση  του αθλήματος της τοξοβολίας στην Ελλάδα.   
Αναμένουμε την απάντησή σας το συντομότερο δυνατόν ώστε η οικογένεια της Τοξοβολίας να ενημερωθεί σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.    
Εν τούτοις, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι,το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας,έχοντας επίγνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας,έχει ήδη προβεί σε ενέργειες εξοικονόμησης πόρων μέσω προσπάθειας μείωσης των παγίων εξόδων του, όπως ενοίκια, αμοιβές προπονητών, κλπ.
Ταυτόχρονα δε, προετοιμάζουμε σχέδιο μερικής αυτοχρηματοδότησης των Πρωταθλημάτων μας.  
Τέλος, προτάσεις όπως αυτές που σας έχουν ήδη υποβληθεί και από άλλες Αθλητικές Ομοσπονδίες,-και οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην εξεύρεση πόρων- όπως,η μη φορολόγηση των χορηγιών, η ανάληψη του μισθολογικού βάρους των υπαλλήλων μας από το κράτος,η μη καταβολή αποζημίωσης για την χρήση κρατικών αθλητικών εγκαταστάσεων,η υποστήριξη ή/και υιοθέτηση της διοργάνωσης πρωταθλημάτων από τον Ο.Π.Α.Π και άλλων σχετικών με τον αθλητισμό εταιριών, καθώς και η αύξηση της οικονομικής συνεισφοράς της Ε.Ο.Ε. για την κάλυψη των δαπανών των Εθνικών μας Ομάδων, μας βρίσκουν απολύτως σύμφωνους.