Σε υλοποίηση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Φ.Ο.Τ. που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 2013 στο Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλο Αττικής ,παρακαλούμε όπως υποβάλλετε υποψηφιότητες έως την Δευτέρα 14 Απριλίου 2013, για συγκρότηση τριμελούς επιτροπής,  με αρμοδιότητες τα εξής:
α) Σύνταξη κανονισμού λειτουργίας των προπονητηρίων  της Ε.Φ.Ο.Τ στο Ο.Α.ΚΑ και Μαρκόπουλου ανοιχτού και κλειστού χώρου (ωράριο, ασφάλεια, κλπ.).
β) Εξέταση – αξιολόγηση του οικονομικού κόστους χρήσης, συντήρησης, φθοράς αγωνιστικού υλικού των προπονητηρίων και την κατανομή αυτού αναλογικά στα σωματεία δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ.τα οποία επιθυμούν να χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους χώρους.