Κατόπιν έκτακτης ενημέρωσης από τα Ε.Τ.Α. Α.Ε.,

ο χώρος του προπονητηρίου στο warm up του cross country

εντός του Ιππικού Κέντρου Μαρκόπουλου Αττικής, δεν θα είναι διαθέσιμος για προπονήσεις

από Τρίτη 23 έως και Κυριακή 28 Απριλίου 2013, προκειμένου να γίνουν εργασίες συντήρησης

και προετοιμασία εκδήλωσης.

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των αθλητών σας που χρησιμοποιούν το προπονητήριο.