Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αρ. πρωτ.: 2567/30-07-2013 επιστολή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, προς ενημέρωσή σας και παρακαλούμε για τις προτάσεις σας μέχρι την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013.