Σας επισυνάπτουμε, προς ενημέρωσή σας, την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ( ΠΜΣ ) « Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων ».