Σας γνωστοποιούμε την τελική κατάταξη των αθλητών ολυμπιακού & σύνθετου τόξου καθώς

και των σωματείων από την οποία προκύπτουν οι Πολυνίκεις αθλητές και σωματεία έτους 2013.