Σας ενημερώνουμε ότι το προπονητήριο της Ε.Φ.Ο.Τ. στο προθερμαντήριο του Κεντρικού Σταδίου του Ο.Α.Κ.Α., δεν θα λειτουργήσει τις κάτωθι ημέρες : Τετάρτη 25 & Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2013 Τετάρτη 1 & Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2014