Στην προσπάθειά μας να υλοποιήσουμε τις δεσμευτικές προτάσεις που είχαμε ανακοινώσει πριν τις εκλογές αλλά και κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, με στόχο την καλύτερη λειτουργία της Ε.Φ.Ο.Τ., παρακαλούμε τα κάτωθι :

1. Με γνώμονα την μέχρι σήμερα εμπειρία σας, παρακαλούμε να μας στείλετε προτάσεις σχετικά με τις εγκυκλίους του 2014 δεδομένου ότι είμαστε σε διαδικασία τροποποίησής τους. Παρακαλούμε οι προτάσεις να αποσταλούν στην Ε.Φ.Ο.Τ. μέχρι την Τρίτη 18/02. Επίσης, παρακαλούμε να μας στείλετε τις προτάσεις σας για την τροποποίηση του Καταστατικού μέχρι τέλος Φεβρουαρίου.

2. Να προτείνετε άτομα από το Σωματείο σας, για την συμπλήρωση των Επιτροπών της Ομοσπονδίας, που λειτουργούν ως επίσημα όργανα της Ε.Φ.Ο.Τ. όπως προβλέπεται ( με νέο συγκροτημένο τρόπο λειτουργίας, τηρώντας βιβλίο πρακτικών και αρχείο με την αλληλογραφία προς το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Τ. ).

3. Να μας σποστείλετε εκ νέου, τα ακριβή στοιχεία επικοινωνίας με το Σωματείο σας ( διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνο, fax, e-mail σωματείου, κινητό αρμοδίου ( -ων ) της τοξοβολίας ), ώστε να συντάξουμε ενημερωμένο και συγκεντρωτικό πίνακα με αυτά και να σας τον κοινοποιήσουμε για δική σας χρήση και για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μέσω των ηλεκτρονικών μέσων της Ομοσπονδίας.